De jaarvergadering van de Senioren Vereniging werd dit jaar gehouden op donderdag 4 april in Verenigingsgebouw St. Pieter. Na het afhandelen van de agenda was er na de pauze een bingo, die onderbroken werd door de komst van wethouder Yannick Nijsingh. Hij kwam met een speciale boodschap voor de vicevoorzitter van onze vereniging Cor van Putten. De wethouder speldde, na een toespraakje, de waarderingsspeld van de gemeente Medemblik op de trui van Cor van Putten en overhandigde daarna de bij de speld behorende oorkonde. Dit als blijk van waardering voor al het vrijwilligerswerk dat Cor van Putten heeft gedaan en nog doet. Hieronder een foto impressie van de vergadering, bingo en het opspelden van de erespeld bij Cor van Putten.