MEE&De Wering

Ook als u ouder wordt, wilt u zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Wilt u weten wat er allemaal mogelijk is aan hulp in uw huis en omgeving?

In Medemblik vindt u geen servicepunt meer van MEE&De Wering. U wordt doorgeschakeld naar het servicepunt in Wognum. U kunt er terecht  voor informatie, advies, bemiddeling en verwijzing. Op veel vragen weet men daar een antwoord en voor veel problemen wordt, samen met u, naar een oplossing gezocht.

Medewerkers van dit servicepunt weten ook de weg naar aanvullende zorg en diensten. Klusjes in woning en tuin, huishoudelijke hulp, het thuis bezorgen van boodschappen en maaltijden, personenalarmering, woningaanpassing, huisbezoek en nog veel meer. Er is heel veel mogelijk! Samen met vrijwilligersorganisaties en professionele instellingen wordt alles in het werk gesteld, zodat ouderen, gehandicapten en mensen in vergelijkbare situaties zelfstandig kunnen blijven wonen.

Bij MEE&De Wering zijn betrokken: thuiszorg, woningstichtingen, verzorgingshuizen, Gemeente Medemblik, vrijwilligersorganisaties, welzijnswerk voor ouderen en de ouderenbonden. Zij hebben met elkaar één doel: ouderen moeten zelfstandig kunnen wonen zonder al te grote zorgen. Alle ouderen kunnen zonder (medische) indicatie gebruik maken van al deze informatie.

Recht op cliëntondersteuning

Vindt u het lastig om te bedenken welke zorg of ondersteuning u nodig heeft? Vindt u het vervelend om uw familie, vrienden of buren te vragen of zij u willen helpen? Vindt u het om welke reden dan ook, ingewikkeld om een zogenaamd “keukentafelgesprek” met de Gemeente of wijkteam voor te bereiden?

Dan kunt u een beroep doen op een cliëntondersteuner. Vanaf 2015 heeft iedereen die zorg of ondersteuning nodig heeft, recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning. De Gemeente regelt en betaalt deze hulp. Deze persoon adviseert onafhankelijk van de Gemeente.

 

Het telefoonnummer is:

0227 – 54 03 83

Er kan elke werkdag gebeld worden van 9.30 tot 11.00 uur

Email: wonenplus-medemblik@dewering.nl

(De website van de MEE&De Wering vindt u onder het kopje Tips en Links > nuttige websites)