Lidmaatschap.

 

Het contributiejaar loopt gelijk aan een kalenderjaar.

Aan het begin van het jaar wordt de contributie geïnd. De contributie bedraagt € 17.50. Een partnerlid betaalt € 14.00

 

Als u niet aan de automatische incasso mee doet,

kunt u uw contributie storten op

banknummer NL27RABO 0157 4227 12.

 

Opzeggen: schriftelijk of via de mail vóór 

1 december.

 

Voor verdere informatie kunt u bij de

penningmeester terecht, telefoon 06-83556895