Lidmaatschap.

 

Het contributiejaar loopt gelijk aan een kalenderjaar.

 

Aan het begin van het jaar wordt de contributie geïnd. De contributie bedraagt € 17,50. Een partnerlid betaalt € 15,00

 

De contributie kan alleen via automatische incasso betaald worden.

 

Opzeggen: schriftelijk of via de mail vóór 

1 december.

 

Voor verdere informatie kunt u bij de

penningmeester terecht, telefoon 06-83556895