Elk jaar wordt er door de Stichting “De Actieve Senioren” een activiteiten-kalender samengesteld.

Daarop worden al de activiteiten vermeld, aangevuld met informatie, over het komende seizoen. Deze activiteiten-kalender wordt in de maanden juli en augustus gepubliceerd en in papieren vorm bezorgd bij de mensen van 55 jaar en ouder, zover ze bij ons bekend zijn. 

 

Door de corana maatregelen zijn niet alle tijden meer actueel. Nadere informatie is te verkrijgen bij: Lia Bot (0227 542445) en Niek Hoogendijk (0227 548441)