Onze vereniging is aan gesloten bij de Federatie Algemene Seniorenverenigingen, de FASv. Deze organisatie valt op haar beurt sinds 1-1-2020 onder de landelijke Koepel Gepensioneerden met meer dan 300.000 leden! U vindt hier de laatste nieuwsbrieven van beide organisaties en een link naar de FASv.