Geachte leden van de SVM,

We willen graag weten of u wel eens mee zou willen doen aan andere, voor ons nieuwe activiteiten. Dat kan alleen via een enquête, vandaar. Het is een bonte verzameling activiteiten zonder logische ordening. We hebben ze gevonden op websites van andere seniorenverenigingen.

Als u de papieren versie van deze lijst heeft ingevuld, wilt u die dan bij een van de bestuursleden in de bus doen?